Kontejnerski transport

JUGOAGENT, kao pionir u organizaciji kontejnerskog transporta na prostorima bivše Jugoslavije i regiona, počeo je sa pružanjem ove usluge davne 1968. godine i to preko severnoevropskih luka.

Kao generalni agent zastupao je sve velike svetske brodare, i to: USL, Sealand, Lloyd Triestino, Sentor Line i dr..

Dugogodišnjom tradicijom u zastupanju kontejnerskih brodara, JUGOAGENT je obučio više generacija zaposlenih od kojih su mnogi postali vrhunski rukovodeći kadar.

JUGOAGENT nastavlja sa ovom tradicijom profesionalnog usavršavanja mladih kadrova i to sve u cilju pružanja kvalitetne usluge organizovanja kontejnerskog transporta ispunjavajući zahteve klijenata.

JUGOAGENT je po prvi put na Donjem i Srednjem toku Dunava u maju 2005. godine uveo stalnu brodsku liniju za prevoz kontejnera na relaciji Konstanca - Beograd- Konstanca.

 Usluga transporta kontejnerizovane robe obuhvata: