Pomorsko-rečna agencija

 

"JUGOAGENT" A.D.
Pomorsko rečna agencija,

Bulevar Mihajla Pupina 165A
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 (11) 20 18 700
Fax: +381 (11) 31 12 070
e-mail: office@jugoagent.rs  

 

                    

Anketa

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama?

Korporativni identitet

 

Pomorsko rečna agencija "JUGOAGENT" osnovana je 1947. godine u Beogradu.

 

Specijalizovanost JUGOAGENT-a ogleda se u pružanju usluga čarteringa, kontejnerskog transporta, lučke agenture, špedicije,  avio-carga, kamionskog transporta  i skladištenja koje ispunjavaju zahteve kako korisnika usluge, tako i odgovarajućih propisa u cilju povećanja zadovoljenja klijenata efektivnom primenom sistema mendžmenta kvaliteta.

 

Od samog osnivanja, više od 60 godina, JUGOAGENT neguje i ulaže u svoju reputaciju konkurentnim pružanjem usluga gradeći bazu lojalnih domaćih i stranih klijenata, obezbeđujući sigurnu i kvalitetnu uslugu, kao i potpunu geografsku pokrivenost svojom prisutnošću na celoj mreži unutrašnjih plovnih puteva u Srbiji, kao i u svim značajnijim lukama  Evrope i sveta.

 

Nakon višedecenijske liderske pozicije na tržištu i promena koje su donele 90-te, JUGOAGENT i dalje uspešno posluje i pruža kvalitetne usluge na tržištu.

 

Na javnoj aukciji dana 19. marta 2003. godine Pomorsko rečna agencija JUGOAGENT je privatizovana i sada je oblik organizivanja u potpunosti privatno akcionarsko društvo. Ostvarivanje uspešnih poslovnih rezultata govori najbolje o razvojnoj politici kompanije, koja je veoma ambiciozna i predviđa čitav niz projekata i aktivnosti u cilju unapređenja poslovanja i otvaranja novih prespektiva.

 

Kompanija konstantno ulaže u svoj najdragoceniji resurs - zaposlene. profesionalno, iskustvom bogato stručno osoblje, koje uspešno realizuje postavljene standarde i ciljeve i spremno se sučava sa poslovnim izazovima.

 

Pružanje usluga i razumevanje i zadovoljavanje potreba KLIJENATA je u skladu sa ISO 9001:2008. 

 |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |